Kurs będzie oferował materiały związane z działalnością informacyjną biblioteki oraz promocją książki i czytelnictwa.

Dodatkowe materiały dla uczniów związane z egzaminem maturalnym z języka polskiego.

Realizacja materiału zaplanowanego w ramach zajęć z wychowawcą.

godzina do dyspozycji wychowawcy-realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego